Aktualności

Ogłoszenie

Dodano: 06-02-2018

Białobrzegi, dnia 06.02.2018r.

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37- 114 Białobrzegi 4 ogłasza nabór kandydatów na opiekunów uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Białobrzegi w czasie realizacji projektu  nauki pływania „Umiem pływać”.

Projekt „Umiem pływać” będzie realizowany w okresie od 06 marca 2018r. do 30 maja 2018r. Łącznie planowanych jest 20 wyjazdów na krytą pływalnię do Leżajska, dwa razy w tygodniu.

Opiekun, w ramach zawartej umowy zlecenia zobowiązany będzie do wykonywania następujących czynności:

       1) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów, będących uczestnikami projektu       

           nauki pływania z autobusu od pierwszego do ostatniego miejsca zbiórki według 

           ustalonego harmonogramu dowozu,

       2) każdorazowe sprawdzenie obecności uczniów przy wsiadaniu do autobusu, 

            zgodnie  z wykazem uczestników projektu oraz harmonogramem zajęć,

       3) sprawowanie opieki i dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozu na 

           pływalnię,

       4) przygotowanie uczniów do zajęć na pływalni (przebieranie w szatni) i przekazanie 

           uczniów pod opiekę instruktorów prowadzących zajęcia,

       5) pomoc przy suszeniu, ubieraniu po zakończonych zajęciach na pływalni,

       6) przekazanie uczniów pod opiekę rodzicom w miejscu zbiórki.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy proszone są o składanie dokumentów (CV) w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach znajdującym się w Urzędzie Gminy w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4,  pok. Nr 9 w terminie do dnia 16 lutego 2018r.

Bliższych informacji można dowiedzieć się pod numerem telefonu 17 224 59 20.

                                                               Dyrektor

                                                               Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

                                                                  mgr Danuta Piech

 

 

 

 

Kalendarz

Październik [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 24 Października 2018
Godzina: 05:59:43
Imieniny: Arety, Marty i Marcina

Newsletter