Aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO VOLKSWAGEN Transporter T4

Dodano: 07-08-2019

Nazwa i siedziba sprzedającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, Białobrzegi 5B, 37 – 114 Białobrzegi.

Przedmiot sprzedaży: Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN Transporter T4, stanowiący własność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: VOLKSWAGEN

Model: Transporter T4

Rok produkcji: 1993

Numer rejestracyjny: RLA 37 PU

Numer identyfikacyjny: WV2ZZZ70ZPH126412

Rodzaj silnika: wysokoprężny (olej napędowy)

Pojemność silnika: 1896 cm3

Masa własna 1450 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 2250 kg

Kolor powłoki lakierowej: czerwony

Liczba miejsc siedzących:5

Przebieg: 402 571 km.

Stan techniczny: pojazd sprawny technicznie. 

Data ważności badania technicznego:  01 .04. 2020 r.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, w terminie od 08.08.2019 r. do 16.08.2019 r. od godz. 800 do godz. 1500 (z wyjątkiem soboty i niedzieli i świąt) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Skoczyński – Kierownik ZGK w Białobrzegach, tel. 17 224 52 13).

Cena wywoławcza:

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 16.08.2019 r. do godz. 930 . Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
  • numer PESEL i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał sięze stanem sprzedawanego pojazdu. bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup samochodu ciężarowego
     VOLKSWAGEN Transporter T4”,
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej , Białobrzegi 5B, 37 – 114 Białobrzegi .

Nabywcą w/w samochodu ciężarowego zostanie wybrany oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny (licytację) dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zamiaru sprzedaży bez podania przyczyn.

Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7 dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.

Do kontaktów ze strony Zakładu Gosopdarki Komunalnej upoważniony jest P. Krzysztof Skoczyński, tel. 17 224 52 13.

Poniżej do pobrania treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy.

Kalendarz

Grudzień [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 11 Grudnia 2019
Godzina: 08:05:50
Imieniny: Biny, Damazego i Waldemara

Newsletter