Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu

Dodano: 12-12-2017

.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO ŻUK A07

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37 – 114 Białobrzegi, NIP: 815-16-32-831.

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód specjalny pożarniczy ŻUK A07, stanowiący własność Gminy Białobrzegi.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: FS-LUBLIN

Model: ŻUK A-07 TAWOS

Rok produkcji: 1990

Numer rejestracyjny: RLA 02GL

Numer identyfikacyjny: SUL007111L0539024

Rodzaj silnika: niskoprężny (benzyna)

Pojemność silnika: 2120 cm3

Masa własna 1350 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 2250 kg

Kolor powłoki lakierowej: czerwony

Liczba miejsc siedzących: 8

Przebieg: 53588 km

Stan techniczny: pojazd kompletny (bez dodatkowego wyposażenia strażackiego), pojazd niesprawny technicznie, przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu wymagane jest wykonanie poszerzonej obsługi technicznej oraz przeprowadzenie badania technicznego okresowego. 

Data ważności badania technicznego: badanie techniczne nieważne.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w jednostce OSP Wola Dalsza, Wola Dalsza 143, 37 – 100 Łańcut, w terminie od 12.12.2017 r. do 19.12.2017 r. od godz. 800 do godz. 1800 (z wyjątkiem niedzieli) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Pan Piotr Tomaszek – Prezes OSP Wola Dalsza, tel. 889 708 331).

 

Cena wywoławcza:

1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godz. 930 . Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem sprzedawanego pojazdu. bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup samochodu pożarniczego
     ŻUK A07”,
w Urzędzie Gminy w Białobrzegach, Białobrzegi 4, 37 – 114 Białobrzegi  (pokój  nr 7).

Nabywcą w/w samochodu pożarniczego zostanie wybrany oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny (licytację) dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zamiaru sprzedaży bez podania przyczyn.

Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7 dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.

 

Do kontaktów ze strony Urzędu Gminy Białobrzegi upoważniony jest P. Wiesław Świzdor,                  tel. 17 224-03-50.

Kalendarz

Październik [2018]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: , 21 Października 2018
Godzina: 07:35:08
Imieniny: Celiny, Hilarego i Janusza

Newsletter