Aktualności

Projekt "CHCEMY BYĆ AKTYWNI"

Dodano: 09-04-2019

Stowarzyszenie Nowa Perspektywa, w związku z realizacją projektu pt. „CHCEMY BYĆ AKTYWNI ‘’ przedstawia informację o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym wsparciu.

Projekt realizowany jest w ramach  Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Projekt CHCEMY BYĆ AKTYWNI skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są :

- osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu  niepełnosprawności

- osobami bezrobotnymi i/lub biernymi zawodowo

- w wieku aktywności zawodowej

- zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego

  ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

W ramach projektu oferowane są :

- 5 miesięczne staże zawodowe

- szkolenia zawodowe

- szkolenia kompetencyjne

- doradztwo zawodowe

- poradnictwo psychologiczne, prawne oraz rodzinne

- pośrednictwo pracy

W ramach projektu zapewniane są również: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, catering.

Więcej informacji na temat projektu:

Biuro Projektu CHCEMY BYĆ AKTYWNI

ul. Piłsudskiego 34 ( C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów

tel. 602 735 595

email : 

www.nowaperspektywa2015.pl

Kalendarz

Lipiec [2019]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nadchodzące wydarzenia

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 17 Lipca 2019
Godzina: 02:25:04
Imieniny: Aleksego, Bogdana i Martyny

Newsletter