Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży

Dodano: 14-01-2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 315

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37 – 114 Białobrzegi, NIP: 815-16-32-831.

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód specjalny pożarniczy JELCZ 315, model 004, stanowiący własność Gminy Białobrzegi.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: JELCZ 315

Model: 004

Rok produkcji: 1975

Numer rejestracyjny: REE 3431

Numer identyfikacyjny: 0201

Rodzaj silnika: wysokoprężny (olej napędowy)

Pojemność silnika: 11 100 cm3

Masa własna  8 600 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 15 000 kg

Kolor powłoki lakierowej: czerwony

Liczba miejsc siedzących: 2

Przebieg: 8 867 km

Stan techniczny: pojazd kompletny (dodatkowe wyposażenie strażackie: autopompa, armatka wodna), pojazd niesprawny technicznie (uszkodzone sprzęgło – wyciek oleju), przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu wymagane jest wykonanie poszerzonej obsługi technicznej oraz przeprowadzenie badania technicznego okresowego. 

Data ważności badania technicznego: badanie techniczne nieważne.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w jednostce OSP w Budach Łańcuckich (lewa strona), Budy Łańcuckie 291, 37 – 114 Białobrzegi, w terminie od 14.01.2020 r. do 21.01.2020 r. od godz. 800 do godz. 1900 (z wyjątkiem niedzieli) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Piersiak – Naczelnik OSP Budy Łańcuckie – lewa strona, tel. 510 583 788).

 

Cena wywoławcza:

9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godz. 930 . Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem sprzedawanego pojazdu. bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup samochodu pożarniczego
     JELCZ 315”,
w Urzędzie Gminy w Białobrzegach, Białobrzegi 4, 37 – 114 Białobrzegi  (pokój  nr 7).

Nabywcą w/w samochodu pożarniczego zostanie wybrany oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny (licytację) dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zamiaru sprzedaży bez podania przyczyn.

Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7 dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.

 

Do kontaktów ze strony Urzędu Gminy Białobrzegi upoważniony jest P. Wiesław Świzdor,                  tel. 17 224-03-50.

 •  

Kalendarz

Lipiec [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 27 Lipca 2021
Godzina: 08:21:03
Imieniny: Aureliusza, Natalii i Rudolfa

Newsletter