Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Dodano: 20-11-2020

 

OGŁOSZENIE 

SPRZEDAŻ DREWNA

 

Wójt Gminy Białobrzegi ogłasza nabór ofert na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (tartacznego) oraz średniowymiarowego (opałowego).

 

I. DREWNO WIELKOWYMIAROWE (TARTACZNE) 

L.p.

Miejscowość

Nr działki

Lokalizacja

Gatunek

Ilość

Minimalna cena wywoławcza (brutto)

1

Dębina – Księże

137/2

przy drodze w

sąsiedztwie świetlicy wiejskiej

topola

1,32 m3

329,59 zł

2

Białobrzegi (prawa strona)

2572/3

pastwisko

gminne przy drodze „Białobrzegi Górne”

topola

5,46 m3

1363,31 zł

3

Białobrzegi (lewa strona)

536/1

przy Domu Kultury

brzoza

0,69 m3

156,16 zł

4

Białobrzegi (lewa strona)

536/1

przy Domu Kultury

olcha

0,32 m3

67,70 zł

5

Korniaktów Południowy

531/3

park

topola

1,02 m3

254,68 zł

6

Korniaktów Południowy

531/3

park

topola

0,78 m3

178,45 zł

7

Korniaktów Południowy

531/3

park

topola

0,46 m3

105,24 zł

8

Korniaktów Południowy

531/3

park

wiąz

0,30 m3

62,73 zł

9

Korniaktów Południowy

531/3

park

wiąz

0,25 m3

35,98 zł

10

Korniaktów Południowy

531/3

park

wiąz

0,25 m3

35,98 zł

11

Korniaktów Południowy

531/3

pastwisko za parkiem

jesion

0,44 m3

162,36 zł

12

Korniaktów Południowy

534/15

przy drodze „Podłącze” za parkiem

modrzew

1,41 m3

355,53 zł

13

Budy Łańcuckie (lewa strona)

1339

przy Domu Kultury 

jesion

0,21 m3

77,49 zł

14

Wola Dalsza

404/1

przy drodze

gminnej Dębina

Skotnik obok posesji

byłego Kółka

Rolniczego

jesion

0,21 m3

77,49 zł

Tab. 1. Wykaz drewna wielkowymiarowego (tartacznego) przeznaczonego do sprzedaży

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia) (oddzielna oferta dla każdej z wymienionych w Tabeli 1 pozycji) w Urzędzie Gminy Białobrzegi – wrzucić do skrzynki wrzutowej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Gminy lub przesłać pocztą w terminie do dnia 26 listopada 2020 r. do godz. 1530 w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 i opatrzonej napisem:

„Oferta na zakup drewna”.

Zainteresowani Oferenci mogą złożyć oferty na jedną bądź też kilka z wymienionych
w Tabeli 1 lokalizacji. W przypadku złożenia przez Oferenta kilku ofert na zakup drewna wielkowymiarowego (tartacznego) wymienionego w Tabeli 1 oferty można zamieścić w jednej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2020 r.

Nabywcami ww. drewna zostaną Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę. 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty zostanie przeprowadzona licytacja.  Sprzedający określi termin i zasady licytacji.

Oferty należy składać na całość drewna w danej lokalizacji.

Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie na działkach przedstawionych w Tabeli 1.

 

II. DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE (OPAŁOWE) 

L.p.

Miejscowość

Nr działki

Lokalizacja

Gatunek

Ilość

Minimalna cena

wywoławcza

(brutto)

1

Dębina – Księże

137/2

przy drodze 

w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej

topola

lipa

1,97 m3

339,23 zł

2

Dębina

468/11

przy Domu Kultury

żywotnik

zachodni

0,26 m3

44,77 zł

3

Białobrzegi (prawa strona)

2572/3

pastwisko

gminne przy drodze „Białobrzegi Górne”

topola

3,39 m3

583,76 zł

4

Białobrzegi (lewa strona)

536/1

przy Domu Kultury

akacja brzoza

14,46 m3

2490,01 zł

 

 

 

 

topola lipa

świerk olcha

 

 

5

Białobrzegi (lewa strona)

529/2

teren szkoły

podstawowej

akacja

4,47 m3

769,73 zł

6

Korniaktów Południowy

531/3

park

brzoza lipa

wiąz

topola

modrzew

34,59 m3

5956,40 zł

7

Korniaktów Południowy

531/3

pastwisko za parkiem

jesion

1,16 m3

199,75 zł

8

Korniaktów Południowy

529

przy drodze „Podłącze” za parkiem

modrzew lipa

5,99 m3

1031,48 zł

9

Wola Dalsza

404/1

przy drodze

gminnej Dębina Skotnik obok posesji byłego Kółka

Rolniczego

jesion

0,1 m3

17,22 zł

Tab. 2. Wykaz drewna średniowymiarowego (opałowego) przeznaczonego do sprzedaży

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) (oddzielna oferta dla każdej z wymienionych w Tabeli 2 pozycji) w Urzędzie Gminy Białobrzegi – wrzucić do skrzynki wrzutowej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Gminy lub przesłać pocztą do dnia 26 listopada 2020 r. do godz. 1530 w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 i opatrzonej napisem:

„Oferta na zakup drewna”.

Na drewno średniowymiarowe (opałowe) wykazane w Tabeli 2 w pozycjach  4, 6 i 8 dopuszcza się składanie ofert cząstkowych na ilość mniejszą niż jest wykazana w danej pozycji. Zainteresowani Oferenci mogą złożyć oferty na jedną bądź też kilka z wymienionych w Tabeli 2 lokalizacji. 

W przypadku złożenia przez Oferenta kilku ofert na zakup drewna średniowymiarowego (opałowego) wymienionego w Tabeli 2 oferty można zamieścić w jednej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2020 r.

Nabywcami ww. drewna zostaną Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę. 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty zostanie przeprowadzona licytacja.  Sprzedający określi termin i zasady licytacji.

Oferty należy składać na całość drewna w danej lokalizacji (z wyjątkiem pozycji 4, 6 i 8).

 

 

W załączeniu:

  1. Formularz oferty na zakup drewna wielkowymiarowego (tartacznego).
  2. Formularz oferty na zakup drewna średniowymiarowego (opałowego).

 

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Białobrzegi  

                           (-)            

                mgr inż. Franciszek Masłoń  

                                                                                                      (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Kalendarz

Listopad [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 26 Listopada 2020
Godzina: 12:07:31
Imieniny: Leona, Leonarda i Lesławy

Newsletter