Warto przeczytać

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Dodano: 20-02-2020

Gmina Białobrzegi przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przedmiocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez samorządy gminne.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownik Urzędu Gminy Białobrzegi świadczy na rzecz wnioskodawców, będących mieszkańcami Gminy Białobrzegi, pomoc doradczą przy wypełnieniu wniosku i skompletowaniu wymaganych załączników. Pomoc pracownika obejmuje:

  1. wsparcie przy rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku w formie elektronicznej,
  2. zapoznanie z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami z nimi związanymi,
  3. wsparcie przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie (wskazanie, kto, gdzie podpisuje wniosek, wskazanie wymaganych do wypełnienia pól
    i niezbędnych załączników),
  4. wsparcie przy wprowadzaniu danych z posiadanego audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
  5. wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
  6. weryfikacja samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych, weryfikacja poprawności rachunkowej, prawidłowości dołączonych dokumentów,
  7. wsparcie doradcze w wypełnianiu wniosku o płatność.

Jednocześnie informujemy, że Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu jedynie usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - nie decyduje natomiast o przyznaniu dofinansowania.

To WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Dane pracownika wyznaczonego do realizacji porozumienia:

Lidia Stącel, referent, pokój nr 10, telefon 17 224 03 57

Więcej informacji w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/OCHRONA ŚRODOWISKA: Czyste powietrze

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 25 Maja 2022
Godzina: 11:21:26
Imieniny: Borysa, Magdy i Marii-Magdaleny

Newsletter