Sprawy obywatelskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Z inicjatywą o nadanie odznaczeń dla Jubilatów zameldowanych w gminie Białobrzegi występuje Wójt Gminy Białobrzegi do Wojewody Podkarpackiego. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Informację o tym, że Jubilaci będą obchodzić Jubileusz 50 rocznicy zawarcia małżeństwa wraz
z wnioskiem o nadanie odznaczeń można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej:
, wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu lub składając wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż  w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Wójt Gminy Białobrzegi. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa Jubilatów w ceremonii wręczenia medali, w ich imieniu, medale mogą zostać odebrane przez członków rodziny, w dniu uroczystości.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138)

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 10:07:40
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter