Aktualności

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodano: 17-12-2019

Białobrzegi, dnia 2019-12-17

ŁPMK.6733.11.2019

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białobrzegi o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że na wniosek:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 122, 38-200 Jasło

reprezentowanej przez pełnomocnika

P. Piotra Michna, zam. Wysoka 331, 37-100 Łańcut

została wydana w dniu 17.12.2019 r. decyzja Wójta Gminy Białobrzegi
 znak: ŁPMK.6733.11.2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Dębinie” na działkach nr 1013/3, 1013/5, 1013/6, 1019, 977/1, 977/2, 977/3, 976/2, 1094/2, 976/1, 970/8, 970/9

  położonych w msc. Dębina, Gmina Białobrzegi.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 1 w godz. 7³º - 15³º.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                       WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

                                                                                   Franciszek Masłoń

Pliki do pobrania

Kalendarz

Sierpień [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 13 Sierpnia 2020
Godzina: 10:56:49
Imieniny: Elwiry, Hipolita i Radosławy

Newsletter