Inwestycje współfinansowane ze środków UE

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ,,Granty PPGR”

 

Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym

Nazwa projektu: Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym

Cel projektu: Umożliwienie osobom starszym samodzielnego na miarę ich możliwości życia oraz   zapewnienie im ważnej i stabilnej pozycji w strukturze lokalnej społeczności.

Beneficjent: Gmina Białobrzegi

Dofinansowanie projektu z UE: 1 453 227,97 zł


Gmina Białobrzegi realizuje projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Infrastruktura ochrona zdrowia i pomocy społecznej w Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Wartość całkowita projektu: 1 725 680,00 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 709 680,00 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania 1 453 227,97 zł.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

Zakładany początek funkcjonowania jednostki: 01.01.2018 r.

Przedmiotem projektu jest utworzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych położonego w Korniaktowie Południowym, świadczącego opiekę w formie dziennego domu pomocy dla osób starszych z terenu Gminy Białobrzegi.

Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom starszym samodzielnego na miarę ich możliwości życia oraz zapewnienie im ważnej i stabilnej pozycji w strukturze lokalnej społeczności.

W wyniku realizacji projektu w nowopowstałym obiekcie powstanie 30 miejsc dziennej opieki dla osób starszych.

Podstawowe cechy i parametry obiektu:

 • zabudowa wolnostojąca,
 • obiekt dwukondygnacyjny (poziom poddasza jest poziomem nieużytkowym), niepodpiwniczony,
 • długość - 48,10 m,
 • szerokość - 20,50 m,
 • wysokość do okapu - 3,88 m,
 • wysokość do kalenicy - 8,25 m,
 • wysokość kondygnacji użytkowej - 3,20 m,
 • powierzchnia zabudowy - 675,01 m2,
 • powierzchnia kondygnacji użytkowej - 552,12 m2,
 • powierzchnia tarasu zewnętrznego - 215,65 m2,
 • kubatura: 4 058 m3.

Budowa targowiska w miejscowości Białobrzegi elementem rozwoju lokalnego Gminy Białobrzegi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Nazwa projektu: Budowa targowiska w miejscowości Białobrzegi elementem rozwoju lokalnego Gminy Białobrzegi

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego Gminy Białobrzegi poprzez budowę targowiska w miejscowości Białobrzegi służącego do sprzedaży lokalnych produktów, w tym rolno-spożywczych.

Beneficjent: Gmina Białobrzegi


Gmina Białobrzegi realizuje projekt pn. „Budowa targowiska w miejscowości Białobrzegi elementem rozwoju lokalnego Gminy Białobrzegi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie realizacji projektu: 31.08.2018 r.

Przedmiotem projektu jest budowa targowiska wraz z budynkiem obsługi, zadaszeniami i infrastrukturą komunikacyjną w miejscowości Białobrzegi służącego do sprzedaży lokalnych produktów, w tym rolno-spożywczych.

Podstawowe cechy i parametry obiektu:

 • Całkowita powierzchnia utwardzona/zabudowana targowiska - 3 916,30 m2.
 • Powierzchnia zabudowy budynku wraz z otoczeniem z kostki brukowej - 130,17 m2.
 • Powierzchnia handlowa zadaszona targowiska - 426,90 m2.
 • Powierzchnia handlowa otwarta targowiska - 418,68 m2.
 • Powierzchnia dróg i ciągów komunikacyjnych - 1 640,00 m2.
 • Powierzchnia parkingowa - 910,00 m2.
 • Powierzchnia utwardzeń pozostałych - 229,25 m2.

Kalendarz

Grudzień [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 7 Grudnia 2023
Godzina: 11:21:53
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława

Newsletter