Inwestycje współfinansowane ze środków UE

Budowa budynku żłobka w Białobrzegach w ramach programu Maluch +2022-2029

 

Samorzadowy Żłobek w Białobrzegach

Białobrzegi 44, 37-114 Białobrzegi
tel. 17 771 50 15
e-mail: zlobek-bialobrzegi@op.pl

Organ prowadzący: Gmina Białobrzegi

Nadzór nad Żłobkiem sprawuje: Wójt Gminy Białobrzegi                                            

 

Nazwa zadania : ,,Budowa budynku żłobka w Białobrzegach” 

Dofinansowanie otrzymane w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ .

Zadanie polegało na utworzeniu w żłobku, nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez wykonanie prac i zakupów ze środków kwalifikowalnych w myśl Programu MALUCH+ w obrębie zadań finansowanych ze środków KPO. Gmina Białobrzegi uruchomiła instytucję opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z liczbą 32 nowoutworzonych miejsc, w terminie
29.09.2023 r.

Wartość zadania : 5 129 754,58 zł

Wartość dofinansowania w ramach programu Maluch + 2022-2029 : 853 168,28 zł 

#FunduszeUE      #FunduszeEuropejskie        #NextGenerationEU

Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym

Nazwa projektu: Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym

Cel projektu: Umożliwienie osobom starszym samodzielnego na miarę ich możliwości życia oraz   zapewnienie im ważnej i stabilnej pozycji w strukturze lokalnej społeczności.

Beneficjent: Gmina Białobrzegi

Dofinansowanie projektu z UE: 1 453 227,97 zł


Gmina Białobrzegi realizuje projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Infrastruktura ochrona zdrowia i pomocy społecznej w Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Wartość całkowita projektu: 1 725 680,00 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 709 680,00 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania 1 453 227,97 zł.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

Zakładany początek funkcjonowania jednostki: 01.01.2018 r.

Przedmiotem projektu jest utworzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych położonego w Korniaktowie Południowym, świadczącego opiekę w formie dziennego domu pomocy dla osób starszych z terenu Gminy Białobrzegi.

Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom starszym samodzielnego na miarę ich możliwości życia oraz zapewnienie im ważnej i stabilnej pozycji w strukturze lokalnej społeczności.

W wyniku realizacji projektu w nowopowstałym obiekcie powstanie 30 miejsc dziennej opieki dla osób starszych.

Podstawowe cechy i parametry obiektu:

 • zabudowa wolnostojąca,
 • obiekt dwukondygnacyjny (poziom poddasza jest poziomem nieużytkowym), niepodpiwniczony,
 • długość - 48,10 m,
 • szerokość - 20,50 m,
 • wysokość do okapu - 3,88 m,
 • wysokość do kalenicy - 8,25 m,
 • wysokość kondygnacji użytkowej - 3,20 m,
 • powierzchnia zabudowy - 675,01 m2,
 • powierzchnia kondygnacji użytkowej - 552,12 m2,
 • powierzchnia tarasu zewnętrznego - 215,65 m2,
 • kubatura: 4 058 m3.

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ,,Granty PPGR”

 

Cyfrowa Gmina

Budowa targowiska w miejscowości Białobrzegi elementem rozwoju lokalnego Gminy Białobrzegi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Nazwa projektu: Budowa targowiska w miejscowości Białobrzegi elementem rozwoju lokalnego Gminy Białobrzegi

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego Gminy Białobrzegi poprzez budowę targowiska w miejscowości Białobrzegi służącego do sprzedaży lokalnych produktów, w tym rolno-spożywczych.

Beneficjent: Gmina Białobrzegi


Gmina Białobrzegi realizuje projekt pn. „Budowa targowiska w miejscowości Białobrzegi elementem rozwoju lokalnego Gminy Białobrzegi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie realizacji projektu: 31.08.2018 r.

Przedmiotem projektu jest budowa targowiska wraz z budynkiem obsługi, zadaszeniami i infrastrukturą komunikacyjną w miejscowości Białobrzegi służącego do sprzedaży lokalnych produktów, w tym rolno-spożywczych.

Podstawowe cechy i parametry obiektu:

 • Całkowita powierzchnia utwardzona/zabudowana targowiska - 3 916,30 m2.
 • Powierzchnia zabudowy budynku wraz z otoczeniem z kostki brukowej - 130,17 m2.
 • Powierzchnia handlowa zadaszona targowiska - 426,90 m2.
 • Powierzchnia handlowa otwarta targowiska - 418,68 m2.
 • Powierzchnia dróg i ciągów komunikacyjnych - 1 640,00 m2.
 • Powierzchnia parkingowa - 910,00 m2.
 • Powierzchnia utwardzeń pozostałych - 229,25 m2.

Kalendarz

Maj [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 28 Maja 2024
Godzina: 09:35:07
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter