Tereny inwestycyjne

Gmina Białobrzegi posiada wiele atutów, które sprawiają, że warto na jej obszarze zarówno inwestować, jak i osiedlać się. Do najważniejszych należą: korzystne położenie geograficzne w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych na terenie Województwa Podkarpackiego,w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna (sieci: drogowa, kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna i gazowa) oraz społeczna (obiekty rekreacyjno-sportowe, kulturalne, oświatowe i ochrony zdrowia), a także wysoka jakość usług publicznych. Istotną zaletą Gminy Białobrzegi jest bogate zróżnicowanie składających się na nią obszarów, od gęsto zaludnionych charakterystycznych dla procesu semiurbanizacji, czy też wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (usługi i lekki przemysł), po tereny typowo rolnicze, a także cenne przyrodniczo, idealne dla rekreacji.

Oferta dla inwestorów

Gmina Białobrzegi oferuje atrakcyjne tereny pod zabudowę przemysłową i usługową z w pełni dostępną infrastrukturą techniczną.

 

Nieruchomości przeznaczone pod inwestycje

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w centrum gminy, co stwarza inwestorom bardzo dobre warunki do wielofunkcyjnego zagospodarowania na cele przemysłowe, magazynowe, usługowe, handlowe czy turystyczne. Działki posiadają pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także możliwość przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej po uzyskaniu warunków technicznych na przyłączenie od podmiotów nimi administrujących.

Lokalizacja: Tereny przeznaczone pod inwestycje położone są w odległości ok. 9 km od Łańcuta i ok. 28 km od Rzeszowa.

Właściciel: Gmina Białobrzegi – stan prawny uregulowany.

Obecne użytkowanie terenu: Teren przeznaczony jest pod inwestycje i nie użytkowany.

Dostępność komunikacyjna: Droga dojazdowa – bezpośredni zjazd z drogi powiatowej Nr 1519 R (Łańcut -Podzwierzyniec - Białobrzegi). W odległości 4 km przebiega linia kolejowa Medyka-Kraków, a najbliższa stacja kolejowa o charakterze przeładunkowym znajduje się w miejscowości Łańcut. Nieruchomość posiada dogodny dojazd do drogi międzynarodowej nr E-40 – około 5 km i autostrady A-4 (zjazd w Woli Małej) – około 8 km. Odległość od lotniska w Jasionce wynosi około 24 km.

Opisy terenów inwestycyjnych

TERENY INWESTYCYJNE - KLIKNIJ W LINK

Procedura zakupu nieruchomości:

  1. Zgłoszenie zamiaru zakupu określonej ilości terenów inwestycyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie Gminy Białobrzegi.
  2. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Radę Gminy Białobrzegi.
  3. Określenie warunków sprzedaży, w szczególności dotyczących zobowiązania nabywcy do zagospodarowania nieruchomości w określony sposób w wskazanym terminie.
  4. Przeprowadzenie przetargu.
  5. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.


Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
e-mail:
tel.: 17-224-52-20
fax: 17-224-03-55

 

Kalendarz

Luty [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 24 Lutego 2024
Godzina: 11:21:05
Imieniny: Boguty, Bogusza i Macieja

Newsletter