Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej

Wstęp deklaracji


Urząd Gminy Białobrzegi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej podmiotowej: gmina-bialobrzegi.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej gmina-bialobrzegi.pl


Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Białobrzegi
Białobrzegi 4
37-114 Białobrzegi 
Tel: (17)224 52 20
Data publikacji strony internetowej: 2016-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-21


Strona podmiotowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•    brak możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

•     brak focus wokół elementów nawigacyjnych

Zamieszczone na stronie gmina-bialobrzegi.pl informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
3. Mapa strony
4. Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze
5. Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.
6. Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.


Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2024-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika ds. Mienia Komunalnego i Działalności Gospodarczej

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Kosior
e-mail: j.kosior@gmina-bialobrzegi.pl 
Telefon: (17)224 03 56


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy Białobrzegi pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie I piętra. 
W budynku jest platforma przy schodowa wraz z zainstalowanym dzwonkiem dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika urzędu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku lub na poziomie 1 piętra.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej 

 

Wstęp deklaracji


Urząd Gminy Białobrzegi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej podmiotowej: gmina-bialobrzegi.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej gmina-bialobrzegi.pl


Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Białobrzegi
Białobrzegi 4
37-114 Białobrzegi 
Tel: (17)224 52 20
Data publikacji strony internetowej: 2016-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-21


Strona podmiotowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•    brak możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

•     brak focus wokół elementów nawigacyjnych

Zamieszczone na stronie gmina-bialobrzegi.pl informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
3. Mapa strony
4. Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze
5. Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.
6. Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.


Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika ds. administracyjnych i działalności gospodarczej

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Kosior
e-mail: j.kosior@gmina-bialobrzegi.pl 
Telefon: (17)224 03 57


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy Białobrzegi pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie I piętra. 
W budynku jest platforma przyschodowa wraz z zainstalowanym dzwonkiem dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika urzędu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku lub na poziomie 1 piętra.


 

Kalendarz

Czerwiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 18 Czerwca 2024
Godzina: 03:31:46
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli

Newsletter