Petycje

Informacje ogólne o petycjach

Petycje stanową formę bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.)

Zamin napiszemy petycję:

Karta usługi -petycja

Rejestr petycji zarejestrowanych w Urzędzie Gminy Białobrzegi - 2022 rok 

Lp. Przedmiot petycji Treść Przebieg postępowania 
1.

Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza adresowana do Zarządu Gminy

16.02.2022r.

Skan

Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości 

2. 

Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza adresowana do Rady Gminy oraz Wójta Gminy 

04.03.2022r.

Skan 

Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwosci - Wójt Gminy 

Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwosci - Rada Gminy 

3.

Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej adresowana do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego 

04.05.2022r.

Skan  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
4.

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy adresowana do Rady Gminy 

01.08.2022r.

Skan  
5.

Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy

17.08.2022r.

Skan   

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach: http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/urzad-gminy/petycje/

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Listopad [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Listopada 2022
Godzina: 03:53:31
Imieniny: Leona, Leonarda i Lesławy

Newsletter