Załatw sprawę w urzędzie

➡Przejdź do KATALOG SPRAW URZĘDU GMINY⬅

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do korzystania z zakładki "Załatw sprawę w urzędzie", w którym znajdą Państwo karty usług, czyli karty informacyjne opisujące procedurę załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Białobrzegi. Mają one umożliwić właściwe przygotowanie się do załatwienia sprawy jak równiez skrócić do minimum czas jej realizacji, a tym samym ułatwić załatwienie danej sprawy w naszym Urzędzie.

Karty usług zawierają takie informacje jak:

 • nazwę usługi,
 • kod usługi,
 • kto może załatwić sprawę,
 • miejsce załatwienia i osobę odpowiedzialna za realizację: pokój, stanowisko osoby odpowiedzialnej za realizację danej usługi, dane teleadresowe,
 • czas realizacji,
 • wymagane dokumenty
 • dodatkowe uzgodnienia,
 • opłaty,
 • tryb odwoławczy,
 • podstawowa prawa,
 • inne informacje,
 • pliki do pobrania: wnioski i druki

Karty usług dostępne są również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Białobrzegi na poszczególnych stanowiskach urzędnicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP: /fk2554dnqr/skrytka 

Przejdź do KATALOG SPRAW URZĘDU GMINY

Pokój 1. parter: 17-224-03 50 (wew.18)

Stanowisko ds. Infrastruktury Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego

e-mail:

 • Utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego
 • Obronność
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Ochrona przed powodziami

Stanowisko ds. Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

e-mail: 

 • Nadzór nad stanem technicznym budynków komunalnych
 • Inwestycje
 • Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Stanowisko ds. Ładu Przestrzennego

e-mail:

 • Zagospodarowanie przestrzenne: decyzje celu publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń i odpisów z MPZP
 • Ewidencja budynków - nadawanie numerów domów
 • Decyzje środowiskowe
 • Ewidencja zabytków

Pokój 2. parter: 17-224-03-51 (wew. 19)

Stanowiska ds. Podatków i Opłat Lokalnych

e-mail:

 • Informacje o podatkach i opłatach lokalnych: dokonywanie wymiaru podatków i opłat, decyzje podatkowe, deklaracje, informacje


Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

e-mail:

 • System gospodarowania odpadami komunalnymi i prowadzenie ewidencji
 • Deklaracje dotyczące gospodarki odpadami
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminie
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od środków transportowych

Pokój 7. piętro: 17-224-52-27, 17-224-52-20

Obsługi Urzędu Gminy

e-mail:

 • Sekretariat
 • Obsługa kancelaryjna Urzędu
 • Obsługa kancelaryjna Wójta i Sekretarza Gminy
 • Wnioski i skargi

Sekretarz Gminy

e-mail: sekretarz@gmina-bialobrzegi.pl

 • Organizacja pracy Urzędu
 • Wybory
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podział i rozgraniczenie nieruchomości
 • Spisywanie zeznań świadków w sprawie zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym
 • Spisywanie testamentów

Pokój 10. piętro: 17-224-03-57 (wew. 17)

Administracyjnych i Obsługi Rady Gminy

e-mail:

 • Obsługa Rady Gminy
 • Sprawy kadrowe
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Administracyjnych i Działalności Gospodarczej 

e-mail: a.kud@gmina-bialobrzegi.pl

 • Administracja i obsługa strony www i BIP Urzędu Gminy
 • Obsługa informatyczna
 • Programy profilaktyki zdrowotnej
 • Działalność gospodarcza  (CEIDG)
 • Ewidencja pól biwakowych oraz obiektów niebędących obiektami hotelarskimi
 • Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Koncesje alkoholowe
 • Pożytek Publiczny: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
 • Pomoc w obsłudze aplikacji eNależności oraz pomoc przy zakładaniu Profilu Zaufanego

 

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

e-mail:

 • Utylizacja padłych zwierząt
 • Zezwolenia na utrzymanie psów rasy agresywnej
 • Ochrona zwierząt
 • Wycinka drzew
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Mienie Komunalne: umowy najmu, użyczenia 
 • Monitoring wizyjny
 • Transport Publiczny
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona środowiska
 • Ewidencja wyrobów azbestowych
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamba)

Pokój 11. piętro: 17-224-03-52 (wew. 22)

Urząd Stanu Cywilnego:

e-mail:

 • Akty stanu cywilnego
 • Dowody osobiste
 • Meldunki
 • Ewidencja ludności

Stanowisko ds. Administracyjnych i Ochrony Informacji:

e-mail:

 • Archiwum gminne
 • Kontrola zarządcza
 • Zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe
 • Ochrona danych osobowych

Pokój 13. piętro: 17-224-03-54 (wew. 15)

Stanowiska ds. Obsługi budżetu

e-mail:

 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Księgowość
 • Środki trwałe
 • Płace

Kalendarz

Październik [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 28 Października 2021
Godzina: 03:55:15
Imieniny: Narcyza, Serafina i Wioletty

Newsletter