Załatw sprawę w urzędzie

➡Przejdź do KATALOG SPRAW URZĘDU GMINY⬅

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do korzystania z zakładki "Załatw sprawę w urzędzie", w którym znajdą Państwo karty usług, czyli karty informacyjne opisujące procedurę załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Białobrzegi. Mają one umożliwić właściwe przygotowanie się do załatwienia sprawy jak równiez skrócić do minimum czas jej realizacji, a tym samym ułatwić załatwienie danej sprawy w naszym Urzędzie.

Karty usług zawierają takie informacje jak:

 • nazwę usługi,
 • kod usługi,
 • kto może załatwić sprawę,
 • miejsce załatwienia i osobę odpowiedzialna za realizację: pokój, stanowisko osoby odpowiedzialnej za realizację danej usługi, dane teleadresowe,
 • czas realizacji,
 • wymagane dokumenty
 • dodatkowe uzgodnienia,
 • opłaty,
 • tryb odwoławczy,
 • podstawowa prawa,
 • inne informacje,
 • pliki do pobrania: wnioski i druki

Karty usług dostępne są również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Białobrzegi na poszczególnych stanowiskach urzędnicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP: /fk2554dnqr/skrytka 

Przejdź do KATALOG SPRAW URZĘDU GMINY

Pokój 1. parter: 17-224-03 50 (wew.18)

Stanowisko ds. Infrastruktury Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego

e-mail:

 • Utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego
 • Obronność
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Ochrona przed powodziami

Stanowisko ds. Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

e-mail: 

 • Nadzór nad stanem technicznym budynków komunalnych
 • Inwestycje
 • Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Stanowisko ds. Ładu Przestrzennego

e-mail:

 • Zagospodarowanie przestrzenne: decyzje celu publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń i odpisów z MPZP
 • Ewidencja budynków - nadawanie numerów domów
 • Decyzje środowiskowe
 • Ewidencja zabytków

Pokój 2. parter: 17-224-03-51 (wew. 19)

Stanowiska ds. Podatków i Opłat Lokalnych

e-mail:

 • Informacje o podatkach i opłatach lokalnych: dokonywanie wymiaru podatków i opłat, decyzje podatkowe, deklaracje, informacje

 

Pokój 3. parter: 17-224-03-52 (wew. 22)

Urząd Stanu Cywilnego:

e-mail:

 • Akty stanu cywilnego
 • Dowody osobiste
 • Meldunki
 • Ewidencja ludności

Stanowisko ds. Administracyjnych i Ochrony Informacji:

e-mail:

 • Archiwum gminne
 • Kontrola zarządcza
 • Zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe
 • Ochrona danych osobowych

Pokój 4. parter: 17-224-03-53 (wew. 27)


Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

e-mail: j.wojnar@gmina-bialobrzegi.pl

 • System gospodarowania odpadami komunalnymi i prowadzenie ewidencji
 • Deklaracje dotyczące gospodarki odpadami
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminie
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od środków transportowych

Pokój 7. piętro: 17-224-52-27, 17-224-52-20

Obsługi Urzędu Gminy

e-mail:

 • Sekretariat
 • Obsługa kancelaryjna Urzędu
 • Obsługa kancelaryjna Wójta i Sekretarza Gminy
 • Wnioski i skargi

Sekretarz Gminy

e-mail: sekretarz@gmina-bialobrzegi.pl

 • Organizacja pracy Urzędu
 • Wybory
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podział i rozgraniczenie nieruchomości
 • Spisywanie zeznań świadków w sprawie zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym
 • Spisywanie testamentów

Pokój 8. piętro: 17-224-03-57 (wew. 17)

Administracyjnych i Obsługi Rady Gminy

e-mail:

 • Obsługa Rady Gminy
 • Sprawy kadrowe
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Programy profilaktyki zdrowotnej
 • Pożytek Publiczny: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 

e-mail:

 • Utylizacja padłych zwierząt
 • Zezwolenia na utrzymanie psów rasy agresywnej
 • Ochrona zwierząt
 • Wycinka drzew
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona środowiska
 • Ewidencja wyrobów azbestowych
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamba)
 • Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Pokój 9. piętro: 17-224-03-56 (wew. 16)

Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Działalności Gospodarczej 

e-mail: j.kosior@gmina-bialobrzegi.pl

 • Administracja i obsługa strony www i BIP Urzędu Gminy
 • Działalność gospodarcza  (CEIDG)
 • Ewidencja pól biwakowych oraz obiektów niebędących obiektami hotelarskimi
 • Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Koncesje alkoholowe
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Mienie Komunalne: umowy najmu, użyczenia 
 • Monitoring wizyjny
 • Transport Publiczny

Pokój 13. piętro: 17-224-03-54 (wew. 15)

Stanowiska ds. Obsługi budżetu

e-mail:

 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Księgowość
 • Środki trwałe
 • Płace

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 16 Lipca 2024
Godzina: 10:51:12
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Newsletter