Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminny Białobrzegi z dnia 30.08.2021 r.

Dodano: 30-08-2021

Białobrzegi, dnia 30.08.2021 r.

ŁP.6733.19.2021

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

 

 

                Zgodnie z art. 49 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte dnia 02.08.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,  ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, w imieniu której występuje pełnomocnik, P. Wojciech Opałka postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  w Białobrzegach” na działkach nr ew. gr. 1796/3, 1796/7, 1797/2, 1798/2, 1802/2, 1803/2, 1805/10, 1805/6, 1805/8, 1807/4, 1704, 1756/3, 1757 położonych w miejscowości Białobrzegi, Gmina Białobrzegi.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentami,
w szczególności z przebiegiem planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi
w pokoju nr 5 w godzinach 7³º - 15³º, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Wrzesień [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 28 Wrzesnia 2021
Godzina: 04:33:19
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława

Newsletter