Aktualności

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Dodano: 20-11-2023

ŚWIATOWY TYDZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH (WAAW)


Przyjęty w 2015 program Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach (WAAW) miał na celu zwiększenie świadomości na temat narastającej oporności przeciwdrobnoustrojowej, stanowiącej poważne i globalne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, roślin, żywności i środowiska. O wadze problemu świadczą dane opublikowane w roku 2019 r., w Lancet Infectious Diseases, na podstawie których liczbę zgonów spowodowanych patogenami bakteryjnymi i powiązanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe szacowano na poziomie 5 mln, a zgony wywołane zakażeniami bakteryjnymi, wobec których nie było ani jednego skutecznego antybiotyku – na 1,27 mln przypadków.
Z uwagi na wysoki priorytet, jakim jest dla WHO zwalczanie oporności na antybiotyki, w maju 2015 roku na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia został zatwierdzony „Globalny plan działania dotyczący oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe” (ang. Global action plan on antimicrobial resistance), mający na celu zapewnienie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom oraz ich leczenia za pomocą bezpiecznych i skutecznych leków.

Pięć celów strategicznych Globalnego Planu zaleca:
1. zwiększanie świadomości i zrozumienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
2. wzmocnienie nadzoru i badań
3. zmniejszenie częstości infekcji
4. optymalizację stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych
5. zapewnienie zrównoważonych inwestycji w zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.


Innowacją w roku 2023 jest rozszerzenie zakresu kampanii i zmiana nazwy Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach (WAAW) na Światowy Tydzień Świadomości o Oporności na Środki Przeciwdrobnoustrojowe (ang. World AMR Awareness Week)3. Zmianę tę wspólnie ogłosiły cztery Organizacje: Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa (FAO, ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations), Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP, ang. United Nations Environment Programme), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization), oraz Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH, ang. World Organisation for Animal Health). Jednocześnie, mimo zmiany nazwy Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach na Światowy Tydzień Świadomości AMR – zachowano dotychczasowy akronim kampanii – WAAW.
WHO przewodzi wielu inicjatywom mającym na celu rozwiązanie problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Jedną z nich jest Globalne partnerstwo w zakresie badań i rozwoju antybiotyków (GARDP, ang. Global Antibiotic Research and Development Partnership). GARDP zachęca do badań i rozwoju poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. Celem partnerstwa jest opracowanie i dostarczenie maksymalnie czterech nowych terapii poprzez udoskonalenie istniejących antybiotyków i przyspieszenie wprowadzania na rynek nowych antybiotyków. W celu poprawy koordynacji między organizacjami międzynarodowymi Sekretarz Generalny WHO powołał Międzyagencyjną Grupę Koordynacyjną ds. Oporności Na Środki Przeciwdrobnoustrojowe (IACG, ang. Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance).

EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH (EAAD)


EAAD to europejska inicjatywa zdrowotna koordynowana przez ECDC. 17 listopada 2023 ROKU ECDC opublikuje dane z nadzoru dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i konsumpcję przeciwdrobnoustrojową w UE/EOG na podstawie najnowszych danych (2022).
W bieżącym roku jako temat przewodni EAAD utrzymano zasadę „Wspólnie zapobiegajmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe” (ang. Preventing antimicrobial resistance together), a szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej w sprawie intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie” (ang. One Health).

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 16 Lipca 2024
Godzina: 11:17:36
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Newsletter