Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 19.11.2021r.

Dodano: 19-11-2021

Białobrzegi, dnia 19.11.2021 r.

ŁP.6733.22.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

                Zgodnie z art. 49 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamia się,

że zostało wszczęte dnia 19.10.2021 r. na wniosek Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego” na działkach nr 619, 618, 600, 601, 609, 614/1, 611, 113/2, 114, 110, 629, 1616/5, 636/5, 596, 598 ,734, 735/2, 735/3, 738/2, 739/2, 590, 544/5, 346 w miejscowości Białobrzegi, gm. Białobrzegi.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentami, w szczególności z przebiegiem planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi w pokoju nr 5 w godzinach 7³º - 15³º, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia

Pliki do pobrania

Kalendarz

Listopad [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacje

Dzisiaj jest: , 28 Listopada 2021
Godzina: 06:54:34
Imieniny: Jakuba, Stefana i Romy

Newsletter