Aktualności

OGŁOSZENIE Kontrola palenisk domowych

Dodano: 19-11-2021

OGŁOSZENIE

KONTROLA PALENISK DOMOWYCH

Wójt Gminy Białobrzegi informuje, iż w miesiącach listopad – grudzień 2021r. upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzać będą kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej.

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy z terenu województwa podkarpackiego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego na podstawie Uchwały Nr XXVII/463/20 w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej.

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim: sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, weryfikację zakazu spalania odpadów, kontrole urządzenia grzewczego, kontrole stosowanego paliwa.

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 379 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością.

Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego).

Informujemy, że udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z  art. 225 Kodeksu Karnego. Zgodnie z §1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wójt Gminy Białobrzegi

  mgr inż. Franciszek Masłoń

Kalendarz

Listopad [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacje

Dzisiaj jest: , 28 Listopada 2021
Godzina: 06:48:42
Imieniny: Jakuba, Stefana i Romy

Newsletter