Aktualności

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Dodano: 11-01-2023

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4 informuje o przedłużeniu terminu przyjmowaniu ofert zatrudnienia na stanowisko sprzątaczki

1. Wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie: preferowane średnie, minimum zasadnicze zawodowe
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność
 2. samodzielność
 3. wysoka kultura osobista
 4. dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
   

3. Wymagane załączniki:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie, że osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 5. oświadczenie o stanie zdrowia.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. utrzymanie porządku i czystości wewnątrz pomieszczeń zajmowanych przez CUW  i GOPS oraz w obrębie terenu przylegającego do budynku będącego nową siedzibą CUW i GOPS.

 5. Informacje dodatkowe:

 1. Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 2. Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: I połowa lutego 2023r.
 3. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony
 4. Wymiar czasu pracy: pełny etat

Oferty zatrudnienia należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych  w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4 (budynek urzędu gminy) pok. Nr 9 lub wysłać pocztą na w/w adres z dopiskiem: „Oferta na stanowisko sprzątaczki” w terminie do dnia 17 stycznia 2023r.  do godziny 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko sprzątaczki  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

                                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                            Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

                                                                                                                                                    Danuta Piech

Kalendarz

Luty [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 2 Lutego 2023
Godzina: 04:41:55
Imieniny: Kornela, Marii i Mirosławy

Newsletter