Aktualności

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego-edycja 2024

Dodano: 08-11-2023

Uprzejmie informujemy, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku  życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

W myśl programu usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika wynosi 240 godzin rocznie. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, zaś 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

 

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

 

Gmina Białobrzegi zamierza aplikować o wsparcie finansowe na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach:

  1. pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym;
  2. pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, proszone są o złożenie „Karty zgłoszenia do programu”  stanowiącej załącznik nr 7 do programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Białobrzegi 4A pokój nr 15 lub przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres w terminie do 13 listopada 2023 roku.

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach – tel. 796 592 781.

Kalendarz

Grudzień [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 7 Grudnia 2023
Godzina: 11:32:37
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława

Newsletter