Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 30-10-2023

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

oznaczonych jako działki ewidencyjne:

L.p.

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

nieruchomości zł

Wadium

Księga

wieczysta

Położenie

1.

2.

2572/105

2572/106

0,1250

0,1334

97 088,00

103 612,00

9 800,00

10 400,00

RZ1A/00036770/3

Białobrzegi

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze licytacji.

Opis nieruchomości:

Teren położony przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej, działki mają zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

Ustalenia planu miejscowego:

Teren zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Białobrzegi oznaczony jako 5 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 27 listopada 2023 r wskazując w tytule przelewu numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 10.oo w Sali Konferencyjnej Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, Białobrzegi 4 A.

Działki będą licytowane w kolejności wymienionej w ogłoszeniu o przetargu.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 30.10.2023 r. do 30.11.2023 r., stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

Pliki do pobrania

Kalendarz

Grudzień [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 7 Grudnia 2023
Godzina: 10:09:46
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława

Newsletter