BGK.N.7

Użyczenie nieruchomości

 

KARTA USŁUGI

BGK.N.7

Użyczenie nieruchomości

Data zatwierdzenia:

23-03-2020

Wersja 01

Kto może załatwić sprawę:

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Telefon: (17) 224-03-57

Czas realizacji:

Do 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku. Sprawa rozstrzygana jest
w trybie cywilnoprawnym.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o użyczenie nieruchomości.

2. Mapa z zaznaczonym terenem.

3. Dowód opłaty za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa).

Dodatkowe uzgodnienia:

Brak

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • wniosek wolny od opłat,
  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina Białobrzegi
Bank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001
Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1827).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.)

Inne informacje:

 

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 28 Maja 2022
Godzina: 07:09:01
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira

Newsletter