GK.PP.1.

Wydanie wypisu i wyrysu z MPZP lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń

KARTA USŁUGI GK.PP.1
Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń
Data zatwierdzenia:  2020-03-24 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:
 • Każdy ma prawo wglądu do studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów 
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 1, stanowisko ds. Ładu Przestrzennego
Telefon: (17) 224-03-50
Czas realizacji:
 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku – zawiadomienie
 • Do 7 dni - zaświadczenie
Wymagane dokumenty:

Wypis i wyrys:

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Zaświadczenie:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP lub Studium uwarunkowań
 • Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

 • Od wypisu:·Do 5 stron – 30zł,·Powyżej 5 stron – 50zł,
 • Od wyrysu:·Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczęta cześć odpowiadającą stronie formatu A4- 20zł·Nie więcej niż- 200zł.
 • Wydanie zaświadczenia- 17 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia .
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Inne informacje: Brak

Kalendarz

Czerwiec [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 5 Czerwca 2023
Godzina: 02:26:02
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera

Newsletter