I.A.1

Udostępnianie akt przechowywanych w archiwum zakładowym

KARTA USŁUGI I.A.1
Udostępnianie akt przechowywanych w archiwum zakładowym
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę:

Każdy obywatel, którego sprawa dotyczy lub jego pełnomocnik

Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Wszystkie stanowiska merytoryczne w zależności od zakresu udostępnianych akt.

Telefon: (17) 224-52-27

Czas realizacji:

W terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udostępnienie akt przechowywanych w archiwum zakładowym
  • Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej
  • Dowód tożsamości do wglądu
  • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:

  • 5 zł za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 –kserokopie potwierdzonych akt,
  • 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo w Urzędzie Gminy Białobrzegi lub w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:Gmina BiałobrzegiBank Spółdzielczy w ŁańcucieNr rachunku: 66917710212002300001010001Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Inne informacje:

Udostępnia się akta osobie, której one dotyczą

Kalendarz

Grudzień [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 9 Grudnia 2021
Godzina: 02:14:30
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława

Newsletter