OŚ.ZR.3

Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

KARTA USŁUGI OŚ.ZR.3
Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Data zatwierdzenia:  2020-03-23 Wersja 01
Kto może załatwić sprawę: Właściciel lub osoby utrzymujące psy ras uznanych za agresywne
Miejsce załatwienia i osoba odpowiedzialna za realizację:

Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,
Pokój 10, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Telefon: (17) 224 03 57
Czas realizacji:

1. W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami czas oczekiwania na decyzję nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Zgodnie z art. 35 Kpa do terminow załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnieńspowodowanych z winy strony albo z przyczyn miezależnych od organu.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia.
2. Numer rejestracyjny psa.
3. Dokument potwierdzający zaszczepienie przeciwko wściekliźnie.
4. Dokument zatwierdzający pochodzenie psa, rasę, wiek, płeć.
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Dodatkowe uzgodnienia: Brak
Opłaty:

Stawki opłat:
•    82 zł za wydanie zezwolenia.
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.) opłata skarbowa wynosi:
•    17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Banku Spółdzielczego 
w Łańcucie - Oddział w Białobrzegach, Białobrzegi 5 lub na rachunek:
Gmina Białobrzegi
Bank Spółdzielczy w Łańcucie
Nr rachunku: 66917710212002300001010001
Zwolnione od opłaty skarbowej są podmioty – wyszczególnione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: 1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.).
3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Inne informacje: Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
1. amerykański pit bull terrier,
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3. buldog amerykański,
4. dog argentyński,
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6. tosa inu,
7. rottweiler,
8. akbash dog,
9. anatolian karabash,
10. moskiewski stróżujący,
11. owczarek kaukaski.

Kalendarz

Lipiec [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 6 Lipca 2022
Godzina: 08:59:18
Imieniny: Dominiki, Jaropełka i Łucji

Newsletter