Aktualności

Bon energetyczny

Dodano: 09-07-2024

Bon energetyczny

Informujemy, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które będzie wypłacane jednorazowo gospodarstwom domowym zagrożonym zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium dochodowego.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po 30.09.2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4A, pok. 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby GOPS w Białobrzegach: 37-114 Białobrzegi 4A.

3. Za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w gotówce.

WZÓR WNIOSKU:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Podstawa prawna: ustawa z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859).

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: , 14 Lipca 2024
Godzina: 12:13:59
Imieniny: Kamili, Kamila i Marcelego

Newsletter