Aktualności

Dodatek osłonowy 2024

Dodano: 09-02-2024

Od   stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Białobrzegach 4A w pokoju nr 17 lub przez Internet (e PUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1.    osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2.    osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Dochód  wyliczany jest  z  2022 roku.

 

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem:
•    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
•    429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
•    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
•    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Uwaga: Źródło ogrzewania jest weryfikowane w CEEB.

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji. Jeśli we wniosku podany zostanie adres  e-mail informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłany na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta, który może odebrać informację w tut. GOPS. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kalendarz

Luty [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Informacje

Dzisiaj jest: Sobota, 24 Lutego 2024
Godzina: 10:33:49
Imieniny: Boguty, Bogusza i Macieja

Newsletter