Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji

Dodano: 22-11-2019

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu  ,,Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

 

            W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w dniu 13 listopada 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie projektu ,, Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.” Konsultacje trwały od 13 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r. i zostały przeprowadzone w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/265/2010 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń. Do 21 listopada 2019 r. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) miały możliwość przekazania opinii (uwagi/propozycje zmian) poprzez ich przesłanie na:

- adres Urzędu Gminy Białobrzegi , 37-114 Białobrzegi 4, lub

- adres e-mail

albo złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi.

            W wyniku przebiegu konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie nie wniosły uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji.

            Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi.

Kalendarz

Czerwiec [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 5 Czerwca 2020
Godzina: 09:22:30
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera

Newsletter