Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dodano: 06-02-2020

Białobrzegi, dnia 2020-02-06

ŁPMK.6733.18.2019

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

                Zgodnie z art. 49 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096z późn. zm.),  stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

zawiadamia się,

że zostało wszczęte dnia 20.01.2020 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Polna 3B postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Przebudowa mostu przez potok Mikośka w ciągu drogi powiatowej nr 1520R Dąbrówki – Głuchów w miejscowości Wola Dalsza km 2+249,00” na działkach nr 1192, 1194/1, 842, 780, 797, 848/2, 1729, 1750/1, 1751 położonych  w miejscowości Wola Dalsza, Gmina Białobrzegi.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentami,
w szczególności z przebiegiem planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi
w pokoju nr 1 w godzinach 7³º - 15³º, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

                                                                       WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

                                                                                   Franciszek Masłoń

Pliki do pobrania

Kalendarz

Sierpień [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 13 Sierpnia 2020
Godzina: 10:30:52
Imieniny: Elwiry, Hipolita i Radosławy

Newsletter