Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi o wydaniu decyzji celu publicznego

Dodano: 12-11-2020

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Białobrzegi

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Gminy Białobrzegi

Białobrzegi 4

37-114 Białobrzegi

w imieniu której działa:

 ARMAX Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice,

 reprezentowana przez

P. Dariusza Celuch

została wydana w dniu 12.11.2020 r. decyzja Wójta Gminy Białobrzegi znak: ŁP.6733.20.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

„Budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr 2583/17 położonej w miejscowości Białobrzegi, Gmina Białobrzegi.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 1 w godz. 7³º - 15³º.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Kalendarz

Listopad [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 25 Listopada 2020
Godzina: 10:39:24
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny i Klemensa

Newsletter