Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 05.05.2022r.

Dodano: 05-05-2022

Białobrzegi, dnia 05.05.2022  r.

ŁP.6733.3.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Białobrzegi

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że na wniosek:

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

 działającej przez pełnomocnika

 P. Rafała Labus, zam. ul. Skowronków 44, 42-603 Tarnowskie Góry

została wydana w dniu 05.05.2022 r. decyzja Wójta Gminy Białobrzegi
 znak: ŁP.6733.3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY – LAN7110_A z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową – na działce nr ew. gr. 691/2 położonej w miejscowości Białobrzegi”.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 1 w godz. 7³º - 15³º.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.         

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 25 Maja 2022
Godzina: 11:25:20
Imieniny: Borysa, Magdy i Marii-Magdaleny

Newsletter