Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 06.09.2021r.

Dodano: 06-09-2021

Białobrzegi, dnia 06.09.2021 r.

ŁP.6733.15.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Białobrzegi

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

 w imieniu której występuje pełnomocni

 P. Wojciech Opałka

została wydana w dniu 06.09.2021 r. decyzja Wójta Gminy Białobrzegi
 znak: ŁP.6733.15.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia – na działkach nr ew. gr. 419/1, 446/1, 456/2, 448/10, 448/9, 448/8, 448/5, 448/4, 448/2, 416/2, 416/1 położonych w miejscowości Budy Łańcuckie”.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 5 w godz. 7³º - 15³º.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kalendarz

Wrzesień [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 28 Wrzesnia 2021
Godzina: 02:32:15
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława

Newsletter