Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 08.06.2020 r.

Dodano: 08-06-2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Białobrzegi

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

 

P4 Sp. z o.o.

02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7,

działającej przez pełnomocnika

P. Mariusza Głos 32-552 Płaza, ul. Bolęcińska 7

została wydana w dniu 08.06.2020 r. decyzja Wójta Gminy Białobrzegi
 znak: ŁPMK.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN7008B na działce nr 56/2 położonej w msc. Dębina, Gmina Białobrzegi”.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 1 w godz. 7³º - 15³º.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Kalendarz

Sierpień [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 8 Sierpnia 2022
Godzina: 12:24:40
Imieniny: Izy, Rajmunda i Seweryna

Newsletter