Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 08.09.2022 r.

Dodano: 08-09-2022

Białobrzegi, dnia 08.09.2022 r.

ŁP.6733.7.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. ze zm..),

zawiadamia się,

że dnia 22.08.2022 r. zostało wszczęte na wniosek PP. Bogumiły i Adama Bieszcz, zam. 39-127 Będziemyśl 261 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 446/1, 456/2, 416/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/8, 448/9, 448/10, 448/11 położonych w miejscowości. Budy Łańcuckie, Gmina Białobrzegi,

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentami, w szczególności z przebiegiem planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi w pokoju nr 1 w godzinach 7³º - 15³º, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kalendarz

Październik [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 7 Października 2022
Godzina: 07:36:44
Imieniny: Krystyna, Marii i Marka

Newsletter