Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 16.07.2021 r.

Dodano: 16-07-2021

Białobrzegi, dnia 16.07.2021 r.

ŁP.6733.12.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

 

                Zgodnie z art. 49 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte dnia 21.06.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,  ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,  ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, w imieniu której występuje pełnomocnik, P. Piotr Michna postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym” na działkach nr 404/1, 424/7, 424/8 położonych w msc. Wola Dalsza, Gmina Białobrzegi.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentami,
w szczególności z przebiegiem planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi
w pokoju nr 5 w godzinach 7³º - 15³º, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Październik [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 7 Października 2022
Godzina: 07:17:16
Imieniny: Krystyna, Marii i Marka

Newsletter