Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 22.04.2022

Dodano: 22-04-2022

Białobrzegi, dnia 22.04.2022 r.

ŁP.6733.5.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

 

                Zgodnie z art. 49 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

zawiadamia się,

że zostało wszczęte dnia 08.04.2022 r. na wniosek Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, w imieniu której działa pełnomocnik: P. Marcin Bocheński, ul. Kustronia 11/17, 35-303 Rzeszów postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa budynku sali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Korniaktowie Północnym” na działce nr 366 położonej  w miejscowości Korniaktów Północnym, Gmina Białobrzegi.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentami,
w szczególności z przebiegiem planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi,  37-114 Białobrzegi 4 w pokoju nr 1 w godzinach 7³º - 15³º, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 25 Maja 2022
Godzina: 12:18:53
Imieniny: Borysa, Magdy i Marii-Magdaleny

Newsletter