Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 31.12.2021 r. sygn. ŁP.6733.25.2021

Dodano: 31-12-2021

Białobrzegi, dnia 31.12.2021 r.

ŁP.6733.25.2021

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białobrzegi

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:

Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi

została wydana w dniu 31.12.2021 r. decyzja Wójta Gminy Białobrzegi
 znak: ŁP.6733.25.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego” na działkach nr 387, 385, 365, 364/1, 1443/2, 1697, 1698, 1865, 1862, 1868, 1907, 1699, 1908, 1915, 1919, 1963, 1953/2, 1923/2, 2944/1, 2944/2, 2942, 2941, 2920/2, 2917, 2584, 2586/2, 2587/2, 2581/1, 2581/2, 2582, 2583, 2626, 2631/2, 2631/3, 2639, 2630, 2628, 2660/1, 2660/2, 2651/5, 2651/4, 2662, 2651/7, 2651/6, 2651/2, 2652, 2643, 2860, 2748, 2737/2, 2737/1, 2736, 2731,  2711, 2716, 2714, 2713, 2712/2, 2712/1, 2664, 2675, 2688/1, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2718/1, 2718/2, 2676, 383/1, 395/1, 1960, 1922/2, 2627/2 w miejscowości Budy Łańcuckie, Gmina Białobrzegi.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Białobrzegi, pok. nr 5 w godz. 7³º - 15³º.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 16 Lipca 2024
Godzina: 06:04:08
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Newsletter