Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 31.03.2021 r.

Dodano: 01-04-2021

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogoźno"

RGN.6220.14.2020.MN.JK

Łańcut, dnia 31.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256), informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Łańcut decyzji znak RGN.6220.14.2020.MN.JK z dnia 31.03.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów - Rogoźno".

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować bezpośrednio pod nr telefonu: (17) 225 46 88 oraz składać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  oraz poprzez platformę ePUAP.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Białobrzegi, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rogoźno oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Kalendarz

Kwiecień [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Nadchodzące wydarzenia

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 13 Kwietnia 2021
Godzina: 06:36:52
Imieniny: Artemona, Justyny i Przemysławy

Newsletter