Aktualności

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Dodano: 01-04-2021

Ogłoszenie z dnia 25 marca 2021 r., znak: OS-I.7222.79.1.2020.MH

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 22 marca 2021 r., wydana została decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego, znak: OS-I.7222.7.1.2020.MH, udzielająca Safiro Nutrition Sp. z o.o. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut (REGON 180921625, NIP 5170361136) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji tauryny.

Informację o wydanej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Ochrony Środowiska, Oddział Instrumentów Środowiskowych, pod numerem 181/2021.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu. Decyzja dostępna będzie również w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/pozwolenia-zintegrowane/wydane

Termin udostępniania ogłoszenia: 7 kwietnia 2021 r. – 21 kwietnia 2021 r.

Kalendarz

Kwiecień [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Nadchodzące wydarzenia

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 13 Kwietnia 2021
Godzina: 05:51:20
Imieniny: Artemona, Justyny i Przemysławy

Newsletter