Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży

Dodano: 14-01-2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY BRAMY GARAŻOWEJ  - 2 SZT.

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Białobrzegi , Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, NIP: 815-16-32-831.

Przedmiot sprzedaży:

Bramy dwuskrzydłowe w konstrukcji stalowej,  ocieplane, pokryte blachą trapezową. Bramy wykonana w technologii rzemieślniczej – ramy bram uszkodzone podczas demontażu – rozcięte w celu wyciągnięcia z muru.

 – wymiary jednej bramy: 3,28 m x 3,26 m = 10,69 m2

Bramy garażowe można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem technicznym na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, Białobrzegi 5B, 37-114 Białobrzegi, w terminie od 15.01.2020r. do 22.01.2020r. od godziny 730 -1530 ( z wyjątkiem soboty i niedzieli) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym ( osoba do kontaktu : Pan Damian Zając – tel.017-224-03-50)

 

Cena wywoławcza 1 szt. bramy:

855,20 zł  ( słownie :  osiemset pięćdziesiąt pięć złotych, 20/100 )

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 22.01.2020r. do godz. 0930.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL ( ewentualnie NIP) oferenta,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem sprzedawanych bram garażowych,  bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

 

  1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup bramy garażowej”,
    w  Urzędzie Gminy w Białobrzegach, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi ( pokój nr 7).
  2. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej sztuki  lub na zakup dwóch sztuk bram garażowych

 

Nabywcą w/w bramyzostanie wybrany oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ( licytację)dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny. Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.

 

Do kontaktów ze strony Urzędu Gminy Białobrzegi upoważniony jest: P. Damian Zając, tel. 017 -224 – 03-50

 

Pliki do pobrania

Kalendarz

Lipiec [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 2 Lipca 2020
Godzina: 09:50:03
Imieniny: Kariny, Serafiny i Urbana

Newsletter