Aktualności

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021- 2023

Dodano: 15-07-2021

Szanowni Państwo,

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, zapraszam do współudziału w realizacji projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021- 2023” .  Projekt wdrażany jest przezLokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,  Fundację Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundację Przestrzeń Lokalną.

Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W ramach projektu, już w 2021 r. zaplanowaliśmy przeznaczyć 610.800,00 złotych na działania w formie dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego, które przedstawią najlepszą ofertę w wybranej przez siebie ścieżce dotacyjnej:

·         „Oddolne inicjatywy mieszkańców”  (Ścieżka I),·         „Rozwój młodej organizacji” (Ścieżka II),·         „Wygraj w tysiąca czyli młodzież w działaniu” (Ścieżka III),·         „Mikrodotacje branżowe” (Ścieżka IV).

Dodatkowo, w ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostaną objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

Nabór do Konkursu w roku 2021 rozpoczyna się z dniem 14 lipca i trwać będzie w następujących terminach:

  • ścieżki „Oddolne inicjatywy mieszkańców”, Rozwój młodej organizacji” i „Mikrodotacje branżowe” – od 14 lipca 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r. roku, godz. 16:00
  • ścieżka „Wygraj w Tysiąca – młodzież w działaniu” – w trybie ciągłym od 14 lipca 2021 r. do 15 października 2021 r., przy czym rozstrzygnięcia złożonych w danym okresie wniosków będą dokonywane raz w miesiącu.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie 1 września do 30 listopada.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” osobą do kontaktu jest: Damian Zakrzewski – koordynator  lokalny Projektu (tel. 790-688-622, e-mail:  ).

Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o konkursie grantowym wśród organizacji pozarządowych i potrzebujących wsparcia grup mieszkańców / środowisk / animatorów i liderów (radni, sołtysi, etc). W załączeniu przesyłamy plakat promujący konkurs.

Zasady przyznawania dotacji, Formularz Wniosku oraz Regulamin Projektu dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl   w zakładce „Dokumenty projektowe”.

Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o konkursie grantowym wśród organizacji pozarządowych i potrzebujących wsparcia grup mieszkańców / środowisk / animatorów i liderów (radni, sołtysi, etc). W załączeniu przesyłamy plakat promujący konkurs do upowszechnienia i zamieszczenia na portalach Państwa instytucji.

Harmonogram spotkań informacyjnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl  w zakładce „Spotkania informacyjne”.

Damian Zakrzewski

LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Kalendarz

Lipiec [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 27 Lipca 2021
Godzina: 09:42:35
Imieniny: Aureliusza, Natalii i Rudolfa

Newsletter