Aktualności

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Dodano: 14-10-2021

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W myśl programu usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Białobrzegi zamierza aplikować o wsparcie finansowe na świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit godzin przypadających na 1 uczestnika wynosi 240 godzin rocznie. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach – tel. 17 224 03 56, e-mail w terminie do 21 października 2021 roku.

 

Kalendarz

Listopad [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacje

Dzisiaj jest: , 28 Listopada 2021
Godzina: 06:22:01
Imieniny: Jakuba, Stefana i Romy

Newsletter