Aktualności

Projekt pt. "GWIAZDY KARIERY" skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia

Dodano: 26-07-2022

Projekt pt. "GWIAZDY KARIERY" skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-30.06.2023.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie 

Projekt "GWIAZDY KARIERY" jest skierowany do kobiet, które są:

- w wieku 30 lat i więcej,

- bezrobotne lub bierne zawodowo,

- zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

- nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze  środków EFS.

W ramach projektu oferowane są:

5-miesięczne staże zawodowe,

-szkolenia zawodowe,

-szkolenia kompetencyjne,

-spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem,

- grupowe poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy. 

Dodatkowo zapewniane jest stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, catering. 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem:

Biuro Projektu "GWIAZDY KARIERY"

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro), 35-001 Rzeszów

tel. 507 867 909

e mail:

 

Kalendarz

Sierpień [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 8 Sierpnia 2022
Godzina: 12:58:39
Imieniny: Izy, Rajmunda i Seweryna

Newsletter