Aktualności

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 19-09-2022

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi 
położonej w Korniaktowie Północnym objętej księgą wieczystą RZ1A/00058563/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonej jako działka ewidencyjna:

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

nieruchomości zł

Wadium

365/1

0,1749

34 613,00

3 500,00

 

Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Korniaktów Północny, działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, zgodnie z ewidencją gruntów użytki skalsyfikowane jako rolne: R V i Ł V.

Ustalenia planu miejscowego: Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego działka położona w terenach zabudowy mieszkaniowej bez dostępu do drogi publicznej.
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 363, 364/2 i 364/3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 17 października 2022 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
  • dokonanie zgłoszenia udziału w przetargu do Urzędu Gminy Białobrzegi do dnia 17 października 2022 roku do godz. 15:30. Formularz „Zgłoszenia udziału w przetargu” można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o, pobrać ze strony internetowej urzędu lub BIP.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej urzędu i BIP Gminy Białobrzegi nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2022 r. o godz. 11.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach II pietro.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działce będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 19.09.2022 r.  do  21.10.2022 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

WÓJT
-
mgr inż Franciszek Masłoń

Kalendarz

Październik [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 7 Października 2022
Godzina: 08:47:48
Imieniny: Krystyna, Marii i Marka

Newsletter