Aktualności

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

Dodano: 14-06-2024

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi 
położonej w Korniaktowie Południowym oznaczonej jako działka ewidencyjna:

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

nieruchomości zł

Wadium

806/1

0,08

4 768,00

500,00

Opis nieruchomości: Działka rolna położona w miejscowości Korniaktów Południowy, działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, zgodnie z ewidencją gruntów użytki skalsyfikowane jako rolne: Ł IV.

Ustalenia planu miejscowego: Brak planu zagospodarowania przestrzennego,

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 785/1, 784 i 807/1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 12 lipca 2024 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
  • dokonanie zgłoszenia udziału w przetargu do Urzędu Gminy Białobrzegi do dnia 12 lipca 2024 roku do godz. 15:30. Formularz „Zgłoszenia udziału w przetargu” można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o, pobrać ze strony internetowej urzędu lub BIP.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej urzędu i BIP Gminy Białobrzegi nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2024 r. o godz. 10.oo w Sali Konferencyjnej Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, Białobrzegi 4 A.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działce będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 14.06.2024 r.  do  16.07.2024 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz www.bip.gmina-bialobrzegi.pl.

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: , 14 Lipca 2024
Godzina: 11:49:13
Imieniny: Kamili, Kamila i Marcelego

Newsletter