Aktualności

Rekrutacja do projektu pn. „Projekt na miarę”

Dodano: 03-02-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach prowadzi rekrutację do projektu pn. „Projekt na miarę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest  zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej dla 120 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkańców gminy Białobrzegi poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystywania w terminie od X 2019 do XII 2022.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Białobrzegi, którzy są osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (przez co należy rozumieć osoby, które ze względu na stan zdrowia  lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia  w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego wg Skali Barthel – potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim).

Informacje na temat projektu i rekrutacji można pozyskać

-  siedzibie wypożyczalni - budynek Domu Kultury w Dębinie 122b, 37-100 Łańcut czynnej: poniedziałek i czwartek 10.00 – 18.00, wtorek 12.00 – 15.30, środa i piątek 7.30 – 15.30, tel. 17 870 04 94

e-mail:

- biurze projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, tel. 17 224 03 56, e-mail: ,                  www.bip.gmina-bialobrzegi.pl

Wysokość wkładu Unii Europejskiej 702 419, 27 zł

 

 

 

 

 

Kalendarz

Sierpień [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 13 Sierpnia 2020
Godzina: 11:26:51
Imieniny: Elwiry, Hipolita i Radosławy

Newsletter