Aktualności

WIDZISZ - REAGUJ - ZADZWOŃ

Dodano: 02-12-2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię informacyjną w związku z prognozowaną falą mrozów. „Widzisz – reaguj – zadzwoń” to motto kampanii zachęcającej Polaków do zgłaszania przypadków bezdomności, samotności czy nadużywania alkoholu.

WIDZISZ, REAGUJ ZADZWOŃ

Nie pozostawaj bierny gdy zobaczysz osobę niepełnosprawną, starszą,  bezdomną, będącą pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych na ulicy, przystanku autobusowym lub w innym miejscu.

Również od Ciebie zależy czy te osoby przeżyją tą zimę.

Nie zwlekaj, skontaktuj się z profesjonalistami, którzy obejmą pomocą osoby bezdomne.

Procedura postepowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

Kierowanie:
Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują zatrzymane osoby:
1. W ciągu dnia
– do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe w okresie zimowym,

– do szpitala osoby wymagające pomocy lekarskiej
– do izby wytrzeźwień lub szpitala osoby w stanie upojenia alkoholowego
2. W godzinach wieczornych i nocnych
– jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej , które w okresie zimowym uruchamiają dodatkowo miejsca noclegowe.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe domy pomocy społecznej przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

Osoba bezdomna może przebywać w domu pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).
1. W czasie pobytu w w/w placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.
2. Po skorzystaniu z w/w świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe
3. Ośrodki pomocy społecznej wydadzą bezdomnemu bilet umożliwiający przejazd do schroniska.

Całodobowa bezpłatna infolinia 987 – pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych

Kalendarz

Czerwiec [2020]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Piątek, 5 Czerwca 2020
Godzina: 09:33:01
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera

Newsletter