Pomoc dla Ukrainy / Допомога Україні

Informacja - jednorazowe świadczenie.

Dodano: 18-03-2022

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy /Отримайте одноразову грошову допомогу.

Jak zdobyć jednorazową pomoc w wysokości 300 zł .

Czy jesteś obywatelem Ukrainy i przyjechałeś do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Twoim kraju? Możesz otrzymać jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł na pokrycie najpilniejszych wydatków. Dowiedz się, jak to zrobić .

Dostaniesz 300 zł. Pieniądze te możesz przeznaczyć na zakwaterowanie, w szczególności na pokrycie następujących kosztów:

 • jedzenie,
 • odzież,
 • obuwie,
 • środki higieny osobistej, opłata za mieszkanie.

Отримайте одноразову грошову допомогу.

Ви громадянин України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні? Ви можете отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття найневідкладніших витрат. Взнайте, як це зробити.

Ви можете отримати 300 злотих. Ви можете використати ці гроші на проживання, зокрема, на покриття таких витрат:

 • харчування,
 • одяг,
 • взуття,
 • засоби особистої гігієни, плата за житло.

Kto może otrzymać  pomoc ?

Każdy obywatel Ukrainy, który:

 • legalnie wjechał na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r,
 • deklaruje chęć pozostania w naszym kraju,
 • jest wpisany do rejestru PESEL.

xто може отримати допомогу?

Кожен громадянин/громадянка України, який/яка:

 • легально в’їхав/ла на територію Польщі безпосередньо з території України після 24 лютого 2022 року,
 • заявляє про намір залишитися на території нашої країни,
 • внесений/а до реєстру PESEL.

Co należy przygotować ?

Dane wymagane do wypełnienia wniosku:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu przekraczającego granicę,
 • informację o dacie wjazdu na terytorium RP,
 • adres zamieszkania,
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres e-mail – jeśli taki posiadasz;
 • numer PESEL.

що потрібно підготувати?

Дані, необхідні для заповнення заяви:

 • ім’я (імена) i прізвище,
 • дата народження,
 • громадянство,
 • стать,
 • вид, серія та номер документа, за яким перетинається кордон,
 • інформацію стосовно дати в’їзду на територію РП,
 • адреса перебування,
 • контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - якщо вони у Вас є;
 • номер PESEL.

Gdzie się udać po świadczenie ?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

adres ; Białobrzegi 4

Telefon +48 796 592 781

куди подати заяву?

Центр Соціальної Допомоги в Бялобжегах

адреса; Бялобжегі 4

Телефон +48 796 592 781

Prawna podstawa:

art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

правова основа

Стаття 31 Закону від 12 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Kalendarz

Lipiec [2024]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Wtorek, 16 Lipca 2024
Godzina: 06:18:30
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Newsletter