Warto przeczytać

Zapraszamy przedsiębiorców do inwestowania w Gminie Białobrzegi!

Dodano: 01-02-2017


Oprócz zwolnień podatkowych na terenie naszej gminy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2016  r. otrzymają:

 • zwolnienia z opłaty targowej i opłaty prolongacyjnej,
 • możliwość nabycia działek w centrum gminy pod nowe inwestycje w formie użytkowania wieczystego. Więcej informacji w tym zakresie pod linkiem "Tereny pod inwestycje",
 • doradztwo ze strony gminy w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą i pozyskiwaniem funduszy pomocowych,
 • możliwości promocji firmy na naszej stronie internetowej poprzez utrzymanie "Bazy Lokalnych Przedsiębiorców".

Mamy nadzieję, że te działania zaowocują powstaniem nowych firm na naszym terenie, oraz dalszym rozwojem już istniejących podmiotów gospodarczych, co przełoży się na powstawanie nowych miejsc pracy.


Procedura zakupu nieruchomości:

 1. Zgłoszenie zamiaru zakupu określonej ilości terenów inwestycyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie Gminy Białobrzegi.
 2. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Radę Gminy Białobrzegi.
 3. Określenie warunków sprzedaży, w szczególności dotyczących zobowiązania nabywcy do zagospodarowania nieruchomości w określony sposób w wskazanym terminie.
 4. Przeprowadzenie przetargu.
 5. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.


Procedura oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie:

 1. Zgłoszenie zamiaru objęcia w użytkowanie wieczyste określonej ilości terenów inwestycyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie Gminy Białobrzegi.
 2. Wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przez Radę Gminy Białobrzegi.
 3. Określenie warunków użytkowania wieczystego, w szczególności dotyczących długości okresu użytkowania wieczystego (nie mniej niż 40 lat i nie dłużej niż 99 lat) zobowiązania użytkownika wieczystego do zagospodarowania nieruchomości w określony sposób w wskazanym terminie.
 4. Przeprowadzenie przetargu.
 5. Zawarcie umowy użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego.


Atrakcyjność objęcia nieruchomości w użytkowanie wieczyste polega na tym, że:

 • pierwsza opłata wynosi tylko 20 % wartości nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, na poczet której zostaje zaliczone wadium z przetargu – płatna do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • płatności roczne przez cały okres użytkowania wieczystego wynoszą 3 % wartości nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu,
 • wieczysty uzytkownik w dowolnym czasie może dokonać wykupu prawa wieczystego użytkowania na prawo własności, przy czym wartość użytkowania wieczystego pomniejsza wartość ustalonej przez rzeczoznawcę ceny sprzedaży.

Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl
tel.: 17-224-03-57, 17-224-52-27
fax: 17-224-03-55

Osoba do kontaktu: 

Piotr Chudzik - Sekretarz 

Kalendarz

Październik [2021]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Czwartek, 28 Października 2021
Godzina: 03:28:40
Imieniny: Narcyza, Serafina i Wioletty

Newsletter