Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

„Projekt na miarę”

Dodano: 2021-07-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach realizuje projekt pn. „Projekt na miarę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest  zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej dla 135 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będących mieszkańcami gminy Białobrzegi poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystywania. Projekt jest realizowany od X 2019 do XII 2022.
 

Całkowita wartość projektu: 739 388,71 PLN, w tym:

1) ze środków europejskich w kwocie: 628 480 ,40 PLN,

2) ze środków dotacji celowej w kwocie: 73 938,87 PLN,

3) wkład własny w kwocie: 36 969,44 PLN,

 

Kalendarz

Maj [2022]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Informacje

Dzisiaj jest: Środa, 25 Maja 2022
Godzina: 12:24:58
Imieniny: Borysa, Magdy i Marii-Magdaleny

Newsletter