Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

„Projekt na miarę”

Dodano: 2021-07-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach realizuje projekt pn. „Projekt na miarę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest  zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej dla 135 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będących mieszkańcami gminy Białobrzegi poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystywania. Projekt jest realizowany od X 2019 do XII 2022.
 

Całkowita wartość projektu: 739 388,71 PLN, w tym:

1) ze środków europejskich w kwocie: 628 480 ,40 PLN,

2) ze środków dotacji celowej w kwocie: 73 938,87 PLN,

3) wkład własny w kwocie: 36 969,44 PLN,

 

Kalendarz

Czerwiec [2023]

Kalendarz z wydarzeniami
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Informacje

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 5 Czerwca 2023
Godzina: 03:52:20
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera

Newsletter